โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 27 กรกฎาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 381 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่ศึกษาที่ มทร.ล้านนา เชียงราย ไปศึกษาดูงานและเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ณ ศูนย์​การเรียน​รู้​วิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี​ ของ​ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและพิพิธภัณฑ์ภาพจังหวัดเชียงราย ณ ศาลากลางหลังเก่า ร่วมทั้งนั่งรถรางเที่ยวชมวัดและบรรยากาศภายในตัวเมืองจังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา