โลโก้เว็บไซต์ 2019-07-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-07-27

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย และวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เข้าเยี่ยมเยี่ยมชมกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเทคนิคการซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์
เสาร์ 27 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

               วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยอาจารย์อำนวย  คำบุญ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย นางสาวอรพิน ดวงแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย เยี่ยมชมกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "เทคนิคการซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์" ของนักศึกษาโครงการจัดการศึกษารูปแบ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
เสาร์ 27 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่ศึกษาที่ มทร.ล้านนา เชียงราย ไปศึกษาดูงานและเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ณ ศูนย์​การเรียน​รู้​วิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี​ ของ​ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและพิพิธภัณฑ์ภาพจังหวัดเชียงราย ณ ศาลากลางหลังเก่า ร่วมทั้งนั่งรถรางเที่ยวชมวัดและบรรยากาศภายในตัวเมืองจังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา