โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนตั้งชื่่อไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เชิญชวนตั้งชื่่อไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 75 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา