โลโก้เว็บไซต์ 2019-07-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-07-18

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

              วันนี้ (18 กรกฎาคม 2562) กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในการประชุม เป็นการประชุมเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเอาอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดงานครั้งที่แล้ว มาหารือแนวทางการแก้ไขและเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้มอบให้อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี
พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดยอาจารย์พรรณราย  จันทยศ คุณยุพิน เลาหะวีร์ คุณรักษ์ดาว พริทชาร์ด อาจารย์ ดร. นิอร สิริมงคลเลิศกุล ร่วมเป็นผู้แทนสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชียงราย (สนจ.ชร.)   นำสาส์นแสดงความยินดีและช่อดอกไม้มอบให้อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงราย) ณ ห้องสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีแด่อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีคนใหม่
พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

           วันนี้ (18 กรกฎาคม 2562) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีกับอาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย  ณ ห้องสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) จำนวน 20 ทุนๆละ 8,000 บาท
พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

           เนื่องด้วยมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักศึกปริญญาตรี ที่มีผลการเรียน มีจริยธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 20 ทุนๆละ 8,000 บาท นักศึกษาท่านใดมีความประสงค์จะขอรับทุนสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ สวัสดิการนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย คุณจิณณ์ณิชา  อินยะพรม โทร 095-6757675 >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายสินค้า ดอกไม้ อาหารและเครื่องดื่ม งานวันซ้อมรับปริญญา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง การจำหน่ายสินค้า ดอกไม้ อาหารและเครื่องดื่ม งานวันซ้อมรับปริญญา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์ที่จะรับบุคคล เพื่อเข้ามาจำหน่ายสินค้า ดอกไม้ อาหารเครื่องดื่ม ในวันซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 255... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา