โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมการสร้างเครือข่ายศูนย์บริการการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมการสร้างเครือข่ายศูนย์บริการการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 115 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันนี้ (11 กรกฎาคม 2562) อาจารย์ภีราวิชญ์  ชัยมาลา หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ และอาจารย์สิริสาสน์ พันธ์มณี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการสร้างเครือข่ายศูนย์บริการการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมกันวางแนวทางการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์บริการการท่องเที่ยว และการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวในยุค 4.0 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1 (DOWNTOWN)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา