โลโก้เว็บไซต์ 2019-07-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-07-11

อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมการสร้างเครือข่ายศูนย์บริการการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย
พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

             วันนี้ (11 กรกฎาคม 2562) อาจารย์ภีราวิชญ์  ชัยมาลา หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ และอาจารย์สิริสาสน์ พันธ์มณี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการสร้างเครือข่ายศูนย์บริการการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมกันวางแนวทางการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์บริการการท่องเที่ยว และการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวในยุค 4.0 ณ สถานีขนส่ง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมปล่อยปลาในโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ (11 กรกฎาคม 2562) คุณสุภาวดี  จอมแก้ว หัวหน้างานยานพาหนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" โดยมีนางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน เป็นประธานในการปล่อยพันธ์ปลา ณ อ่างเก็บน้ำหนองผา บ้านสันต้นม่วง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36
พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

                 วันนี้ (11 กรกฎาคม 2562) งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 36 ลีลาวดีเกมส์ เพื่อประชุมจัดหาคณะกรรมการดำเนินงานเพิ่มเติม และเตรียมความพร้อมเบื้องต้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ประธานในการประชุม พร้อมด้วยคุณรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย คณาจารย์และบุคลากร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมรับฟังการชี้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเงื่อนไขการประเมินการให้บริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  2562
พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

                คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโฉม  พิเชษฐบุญเกียรติ และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ต้อนรับตัวแทนจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการประชุมรับฟังการชี้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเงื่อนไขการประเมินการให้บริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา