โลโก้เว็บไซต์ Mobile Application botany4thai | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

Mobile Application botany4thai

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 512 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ประชาสัมพันธ์ Mobile Application botany4thai “รอบรู้เรื่องพรรณไม้ ง่ายนิดเดียว” เนื่องด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำ Mobile Application ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มศักยภาพและอำนวยความสะดวก ในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว ทันสถานการณ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้พัฒนา Mobile Application ชื่อว่า botany4thai ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้บริการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้นานาชนิด สำหรับประชาชน นิสิต นักศึกษา สามารถ ใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งองค์การฯ เปิดให้ผู้สนใจทำการ Download application นี้ ได้ฟรี สำหรับการติดตั้ง botany4thai ทำได้โดย ไปที่ App Store หรือ Google play และค้นหา botany4thai ดาวน์โหลด Application และรอทำการติดตั้ง เมื่อเสร็จสิ้น ก็เริ่มใช้งานได้ทันที ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การ สวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 0-5384-1150 และทางwww.qsbg.org


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา