โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 176 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                อาจารย์พงศ์พันธุ์  กาญจนการุณ  อาจารย์รัฐพล  เกติยศ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และนายสุรเชษฐ์  ชมภูมิ่ง หัวหน้างานบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงราย (กรณีแผ่นดินไหว) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา