โลโก้เว็บไซต์ 2019-06-06 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-06-06

บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

                อาจารย์พงศ์พันธุ์  กาญจนการุณ  อาจารย์รัฐพล  เกติยศ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และนายสุรเชษฐ์  ชมภูมิ่ง หัวหน้างานบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงราย (กรณีแผ่นดินไหว) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา