โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบเข้าร่วมการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ณ มหาวิทยาลัแม่ฟ้าหลวง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผศ.ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบเข้าร่วมการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ณ มหาวิทยาลัแม่ฟ้าหลวง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 เมษายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 337 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันที่ 19 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ เข้าร่วมการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการประชุม โดยในการประชุมครั้งมีการรับบริจาคหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยฝุ่น ณ ห้องประชุมอยตุง อาครสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัแม่ฟ้าหลวงออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา