โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เชียงราย จัดกิจกรรมถ่ายทอดองความรู้การตัดตุงไส้หมูและตุง 12 นักกษัตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เชียงราย จัดกิจกรรมถ่ายทอดองความรู้การตัดตุงไส้หมูและตุง 12 นักกษัตร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 เมษายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 185 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 10 เมษายน 2562 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม"การตัดตุงปี๋ใหม่เมือง" (ตุงไส้หมูและตุง 12 นักกษัตร) ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีอาจารย์ภีราวิชญ์  ชัยมาลัย หัวหน้างานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และนายกวินวุฒิ  สุทธนะ เจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรศึกษา เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในการตัดตุงไส้หมูและตุง 12 นักกษัตร ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามที่มักสูญหายไปตามกาลเวลาให้อยู่กับรุ่นต่อๆไปได้เรียนรู้และสืบทอดต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา