โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการทำผิวถนนที่มีส่วนผสมยางพารา กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการทำผิวถนนที่มีส่วนผสมยางพารา กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 เมษายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 404 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               วันนี้ (4 เมษายน 2562)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์  ทิพจร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย พร้อมด้วยคณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการทำผิวถนนที่มีส่วนผสมยางพารา กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  โดยมี นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือร่วมกัน นอกจากนี้ ยังได้บันทึกลงนามความร่วมมือโครงการปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย จำนวน 9 อปท. พร้อมกันนี้ อาจารย์จตุรงค์  คำขาว อาจารย์สาขาวิศวกรรมดยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ได้บรรยายในหัวข้อ "ข้อกำหนดและขั้นตอนงานทดสอบโครงการปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา" ณ ห้องต้นไทร โรงแรมคงการ์เด้นท์วิวรีสอร์ท (ฌาร์คำ) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา