โลโก้เว็บไซต์ 2019-04-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-04-04

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายและการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงราย
พฤหัสบดี 4 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

           วันนี้ (4 เมษายน 2562) เวลา 8.30 น. อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย คุณสายสมร  ติ๊บมา หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทน เข้าร่วมการประชุมระดมสมองผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย วิพากย์แนวทางการขับเคลื่อนและให้เสนอแนะในการทำงานผลักดัน และในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.30 น. อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรม... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการทำผิวถนนที่มีส่วนผสมยางพารา กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
พฤหัสบดี 4 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

               วันนี้ (4 เมษายน 2562)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์  ทิพจร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย พร้อมด้วยคณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการทำผิวถนนที่มีส่วนผสมยางพารา กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  โดยมี นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ... >> อ่านต่อ


รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

Recruitment of person to be appointed as a contracted Foreign lecturer
(1 position)

พฤหัสบดี 4 เมษายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ  สังกัดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงราย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา