โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มีนาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1551 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 วันนี้ (15 มีนาคม 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิ์ชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองผู้อำนวยการกองการศึกษาด้านกิจการนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน  พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี นายกสโมสรนักศึกษา นักศึกษาที่ช่วยเหลืองานมหาวิทยาลัยฯ และนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณพรทิวา  วงค์วิชัย นายกสโมสรฝึกการพูดจังหวัดเชียงราย  และนายแพทย์อำพน ศิริบุญมา อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Thailand 4.0 และศิลปะการพูดในที่ชุมชน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา