โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 มีนาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1069 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ

รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ประจำปีการศึกษา 2561

ซึ่งทางหน่วยนักศึกษาวิชาทหาร ได้ดำเนินการยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 

ประจำปีการศึกษา 2561 แล้ว หากมีรายชื่อตกหล่นกรุณาติดต่อดำเนินการด่วนที่ ห้องพยาบาล

                  เมื่อถึงกำหนดให้ไปรายงานตัวเพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารวัน เวลา สถานที่ ตามใบหมายเรียกเข้ารับราชการ เกณฑ์ทหาร (ใบ สด. 35) และเมื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้วให้ถือว่าหมดเหตุผ่อนผัน ให้รายงานตัวต่อนายอำเภอภูมิลำเนาทหารของตัวเอง ภายในกำหนด 30 วัน

                (ทั้งนี้ให้ยื่นเอกสารปีเดียวแต่ให้ดำเนินการรายงานตัวต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนกว่าจะจบ จึงจะขอดำเนินการถอนผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ (กรณีนี้ต้องเป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ เดิมเท่านั้น หากศึกษาเข้าศึกษาต่อสถานศึกษาอื่นให้ยื่นเรื่องใหม่ ณ สถานที่เข้าศึกษา) หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ห้องพยาบาล)

พี่จิณณ์ณิชา  อินยะพรม Tel. 085-6269660

>>>>ดาวน์โหลดรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารที่นี่<<<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา