โลโก้เว็บไซต์ ทุนศิดาคาร์(TZEDAKAH) หน่วงงานการกุศล มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ทุนศิดาคาร์(TZEDAKAH) หน่วงงานการกุศล มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 มีนาคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 249 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            เนื่องด้วย ศิดาคาร์(TZEDAKAH) หน่วงงานการกุศลที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มพี่น้องชาวยิวและองค์การชาวยิว มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดเชียงรายที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน โดยประกาศรับสมัครทุนตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยสวัสดิการนักศึกษา ห้องพยาบาล คุณจิณณ์ณิชา อินยะพรม โทรศัพท์ 085-626-9660 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

1.ใบสมัครขอรับทุนศิดาคาร์(TZEDAKAH)

2.หนังสือสนับสนุนการศึกษาและรายละเอียดเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา