โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำรุงพระศาสนา ณ วัดดอยงู | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำรุงพระศาสนา ณ วัดดอยงู

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 330 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรม "จิตอาสาบำรุงพระศาสนา ณ วัดดอยงู" โดยมีอาจารย์นิวัติ  นวลกัน และอาจารย์ภัชดาพร  แสงเพชร์ อาจายร์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุม ซึ่งกิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และพัฒนาสร้างแรงจิตอาสาให้นักศึกษาด้วย ณ วัดดอยงู ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา