โลโก้เว็บไซต์ นศ. มทร.ล้านนา เชียงราย คว้ารางวัล 2 รางวัลจากการแข่งขัน ประกวดแผนการสื่อสารการตลาด Marketing plan contest 11 by A.P. Honda | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ. มทร.ล้านนา เชียงราย คว้ารางวัล 2 รางวัลจากการแข่งขัน ประกวดแผนการสื่อสารการตลาด Marketing plan contest 11 by A.P. Honda

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 508 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             นักศึกษา หลักสูตรวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย คว้า 2 รางวัลจากการแข่งขันประกวดแผนการสื่อสารการตลาด Marketing plan contest 11 by A.P. Honda จากผู้เข้าการร่วมแข่งขันทั้งสิ้น  609 ทีม คัดเหลือ 40 ทีมจาก 5 ภูมิภาค ภาคละ 8 ทีม โดยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 และรางวัลชมเชย ประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีมBEUATYFUL STYLE สวย เฉียบ แบบมีสไตล์ ประกอบด้วย
         1. นางสาวนิโลบล  ปวงงาม
         2.  นางสาวปิยะภรณ์  หน่อคำ
         3. นางสาวอนันทิพย์  คำขา
         4. นางสาวนันทิชา   ทำบุญส่ง
         5. นางสาวนิรัชพร   หวันกิจ
         6. นางสาววิภาวี   ยาวิชัย
         7. นางสาวกฤษณา  บัวเขียว
รางวัลชมเชย  ทีมRETORNA SHIKO คิดถึงเรโทร ประกอบด้วย
         1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีจันทร์มาก
         2. นางสาวพรวิมล  แสนอะทะ
         3. นายนัทธพงศ์  เมืองวงค์
         4. นางสาวปิยะนุช  ศรีอัมพรเอกกุล
         5. นางสาวภัทรมน   ใจจุ่ม
         6. นางสาววรรณิสา  ศักดิ์ภูเขียว
 นอกจากนี้ อาจารย์ณฐมน  ทรัพย์บุญโต  อาจารย์ประจำหลักสูตรการตลาด มทร.ล้านนา เชียงราย ได้รับรางวัลโล่อาจารย์ที่ปรึกษาที่แข่งขันได้รางวัลมากกว่า3ปีขึ้นไป จาก A.P. Honda 
ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ค่ะ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา