โลโก้เว็บไซต์ ภาพกิจกรรมโครงการออกกำลังการเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค ทุกวันพุธ (20 กุมภาพันธ์ 2562) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ภาพกิจกรรมโครงการออกกำลังการเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค ทุกวันพุธ (20 กุมภาพันธ์ 2562)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 240 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมเป็นวันที่สองในโครงการออกกำลังการเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค ทุกวันพุธ โดยในวันนี้มี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมเต้นแอโรบิค เป็นจำนวนมาก สร้างความสนุกสนานแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานข้างโรงอาหาร มทร.ล้านนา เชียงราย สำรับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาท่านใดที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมเต้นแอโรบิคได้ทุกวันพุธ เวลา 16.00 น . - 17.00 น. ณ ลานข้างโรงอาหาร มทร.ล้านนา เชียงรายคะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา