โลโก้เว็บไซต์ 2019-02-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-02-20

สภาวิศวกร ตรวจรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ ณ มทร.ล้านนา เชียงราย
พุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

             สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  รับการตรวจรับรองหลักสูตรวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง 2560 จากคณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร (กว.) นำโดย รศ.ดร.ตระกูล อร่ามรักษ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์.เกษม เพชรเกตุ รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจและคุณพิมพ์ณดา นกหรั่ง เดินทางมาร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ ในการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ... >> อ่านต่อ


ภาพกิจกรรมโครงการออกกำลังการเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค ทุกวันพุธ (20 กุมภาพันธ์ 2562)
พุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมเป็นวันที่สองในโครงการออกกำลังการเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค ทุกวันพุธ โดยในวันนี้มี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมเต้นแอโรบิค เป็นจำนวนมาก สร้างความสนุกสนานแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานข้างโรงอาหาร มทร.ล้านนา เชียงราย สำรับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาท่านใดที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมเต้นแอโรบิคได้ทุกวันพุธ เวลา 16.00 น . - 17.00 ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา