โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายสินค้า ดอกไม้ อาหารและเครื่องดืม งานปัจฉิมนิเทศ ภายในมทร.ล้านนา เชียงราย ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายสินค้า ดอกไม้ อาหารและเครื่องดืม งานปัจฉิมนิเทศ ภายในมทร.ล้านนา เชียงราย ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 193 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์ให้เช่าสถานที่บริเวณอาคารวิทยบริการ พื้นที่กว้าง 10 เมตร เพื่อเข้ามาจำหน่ายสินค้า ดอกไม้ อาหารเครื่องดื่ม ในงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 


          ผู้สนใจติดต่อขอรับแบบใบเสนอราคาได้ที่ งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย ชั้น 1 อาคารสำนักงานบริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (วันและเวลาราชการ) หรือสอบถามทางหมายเลข 053-723979 ต่อ 1236 โดยมีกำหนดเปิดซองการเสนอราคาในวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย ชั้น 1 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา