โลโก้เว็บไซต์ 2019-02-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2019-02-21

ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายสินค้า ดอกไม้ อาหารและเครื่องดืม งานปัจฉิมนิเทศ ภายในมทร.ล้านนา เชียงราย ประจำปี 2561
พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์ให้เช่าสถานที่บริเวณอาคารวิทยบริการ พื้นที่กว้าง 10 เมตร เพื่อเข้ามาจำหน่ายสินค้า ดอกไม้ อาหารเครื่องดื่ม ในงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562            ผู้สนใจติดต่อขอรับแบบใบเสนอราคาได้ที่ งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย ชั้น 1 อาคารสำนักงานบริหาร  มหาวิทยาลัยเทค... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา