โลโก้เว็บไซต์   นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย คว้า 2 รางวัลจากการแข่งขัน “รัตนโกสินทร์เกมส์” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

  นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย คว้า 2 รางวัลจากการแข่งขัน “รัตนโกสินทร์เกมส์”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 263 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 “รัตนโกสินทร์เกมส์” ในระหว่างวันที่ 2 - 10 กุมพาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยตัวแทนจาก มทร.ล้านนา เชียงราย ได้เข้าร่วมแข่งขันใน 2 รายการ
คว้ารางวัลเหรียญเงิน
จากการแข่งขันเซปักตะกร้อ ทีมชาย ประกอบด้วย นายนพรัตน์ กวินวรรณา นายพัทธนันท์ ปัญโญ ผู้ควบคุม อาจารย์สรายุธ บุญช่วย คว้ารางวัลเหรียญเงิน
คว้า 2 เหรียญทองแดง
จากการแข่งขันกรีฑา ประกอบด้วย นายเศรษฐา บุญเรือง ผู้ควบคุมอาจารย์ กำพล จินตอมรชัย คว้า 2 เหรียญทองแดง จากพุ่งแหลนและขว้างจักรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา