โลโก้เว็บไซต์ 2022-11-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2022-11-02

งานวิชาการ จัดการประชุมพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565
พุธ 2 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

                             วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 งานวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  เข้าร่วมพิจารณาการอนุมัติผลการศึกษาของนัก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย การจัดตั้งแพลตฟอร์มอุทยานนวัตกรรม เทคโนโลยี และการสร้างกำลังคนด้านดิจิทัล เพื่อการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2567
พุธ 2 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

                    วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย การจัดตั้งแพลตฟอร์มอุทยานนวัตกรรม เทคโนโลยี และการสร้างกำลังคนด้านดิจิทัล เพื่อการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2567 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี  ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์  นำอิน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผู้ช่วยศา... >> อ่านต่อ


ทีม เส้นฝ้าย ลายทอใจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ Best of the Best ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 ระดับประเทศ
พุธ 2 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมแสดงความยินดีกับ ทีม เส้นฝ้าย ลายทอใจ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) ธนาคารออมสินภาค 8 กลุ่มผ้าทอกระเหรี่ยงผู้บกพร่องทางสายตา อำเภออมก๋อย : ผ้าทอลายเนตรฤทัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาโดย ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการเข้าร่วมนำเสนอผลสัมฤทธิ์ "โครงการพัฒนาหัตถกร... >> อ่านต่อ


ขอเชิญส่งบทความและร่วมงาน The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students 2023
พุธ 2 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญส่งบทความและร่วมงาน The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students 2023 ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดการจัดส่งดังนี้ การส่งบทคัดย่อและการนำเสนอ (ตัวเลือกที่ 1)... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
พุธ 2 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

                งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาเชียงราย จัดโครงการสัมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ มีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมสัมนาและทำกิจกรรมร่วมกัน ฝึกการเขียนโครงการ วางแผน ดำเนินงาน ประเมินและสรุปผลโครงการ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมศิลามณี รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา