โลโก้เว็บไซต์ 2022-06-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2022-06-01

ประกาศรายชื่อ : ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม..โครงการอบรมและพัฒนากำลังคนสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Certified Professional (ACP)
พุธ 1 มิถุนายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมฯ : และคำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้บุคลากรเดินทางมาราชการในโครงการฯ - มทร.ล้านนา (เขตพื้นที่)...คลิกที่นี่ - มทร.ล้านนา (เ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เปิดเวทีแลกเปลี่ยนจัดการความรู้การมีส่วนร่วมเครือข่ายวิจัย สร้างชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
พุธ 1 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บูรณาการร่วมกับนวัตกรชุมชนและเครือข่ายวิจัยเปิด "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการวิจัยเชิงพื้นที่ “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” จังหวัดลำปาง-จังหวัดตาก ภายใต้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ปี 2565 แผนงานชุดโครงการ... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
พุธ 1 มิถุนายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

                         ตามประกาศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง  รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับนักศึกษา                         หน่วยสวัสดิการและบริการนักศึกษา  งานกิจการนักศึกษา  กองการศึกษาเชียงราย ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาค... >> อ่านต่อ


ขอชวนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์
พุธ 1 มิถุนายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กองประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ขอชวนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “สร้าง Content ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลอย่างไรให้แมส” “เขียน&ถ่ายภาพข่าวประชาสัมพันธ์อย่างไร...ให้สื่อ Yes!!”... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา