โลโก้เว็บไซต์ 2022-02-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2022-02-10

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดทำโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ บำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
พฤหัสบดี 10 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวกิจกรรม

                    หลักสูตรบริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจ) สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดทำโครงการ “เสริมสร้างภาวะผู้นำ บำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม” ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องสมุดชุมชน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยการนำของ อาจารย์กรปภา  จันทาพูน และอาจารย์ภัทราพร  สมเสมอ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการ ฝึกความมีภาวะผู้นำ สร้างมนุษย์สัมพันธ์กับที่เข้าร่วมโครงการ และเพื่อให้มหาวิทยา... >> อ่านต่อ


บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน) (3bb) เปิดรับสมัครพนักงาน  
พฤหัสบดี 10 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน ข่าวบริการ

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด(มหาชน) (3bb)  เปิดรับสมัครพนักงาน   ตำแหน่งงาน ช่างเทคนิค(ติดตั้งและซ่อมบำรุง Internet) พนักงานการตลาดและการขาย ประจำจังหวัด: เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา ลำปาง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษา เปิดรับนักเรียน-นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้ารับ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” เรียนฟรี !! พร้อมรับค่าครองชีพตลอดหลักสูตร
พฤหัสบดี 10 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับ ม.3 ม.6 และ ปวช.3 หรือ เทียบเท่า ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส(ตามหลักเกณฑ์ของ กสศ.) เพื่อรับ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” ในสาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์(หลักสูตร ปวช.3 ปี) สาขาอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ (หลักสูตร ปวส.ต่อเนื่อง 2 ปี) และ สาขาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (หลักสูตร ปวส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา