โลโก้เว็บไซต์ 2022-01-06 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2022-01-06

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานบริการ ประจำเดือน ก.พ. 65 - มี.ค. 65 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 6 มกราคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานบริการ ประจำเดือน ก.พ. 65 - มี.ค. 65 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์จะประ... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา ออกประกาศแนวทางการการจัดการเรียนการสอนและสอบปลายภาค
พฤหัสบดี 6 มกราคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ออกประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวไวรัส (COVID-19) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29  ธันวาคม 2564 ดังมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประกาศนี้ >> อ่านต่อ


รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564
พฤหัสบดี 6 มกราคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564 ตามกรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน         งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2564 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา