โลโก้เว็บไซต์ 2022-01-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2022-01-04


อาจารย์และนักศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง สวัสดีปีใหม่ 2565 กับคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย
อังคาร 4 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

                      วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ทีมงานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาและนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง เข้าสวัสดีปีใหม่ 2565 กับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ณ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วม สภากาแฟ ครั้งที่ 1/2565 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย
อังคาร 4 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

                     วันที่ 4 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย   จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และนางรัญชนา  นำอิน  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เข้าร่วม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 1/2565 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย เพื่อพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนหารือข้อราชการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน... >> อ่านต่อ


แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดสอบ Oxford Online Placement Test (OOPT) สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
อังคาร 4 มกราคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                      ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดสอบ Oxford Online Placement Test (OOPT) สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ประเภทวิชาการ) โดยดำเนินการจัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ส่วนกลาง) ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 ตามรายละเอียดดังแนบ ***สนใจสามารถจองที่นั่งสอบได้ที่ศูนย์ภาษาเชียงราย หรือโทร 053-723979 ต่อ 3201*** >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา