โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์และนักศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง สวัสดีปีใหม่ 2565 กับคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อาจารย์และนักศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง สวัสดีปีใหม่ 2565 กับคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 มกราคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 178 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                      วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ทีมงานอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักศึกษาและนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง เข้าสวัสดีปีใหม่ 2565 กับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ณ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา