โลโก้เว็บไซต์ 2021-09-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2021-09-17

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรเข้าร่วมการบรรยายให้ความรู้เรื่องการผลิตเตาเผาขยะติดเชื้อและการใช้เทคโนโลยี Micro Nano Bubble ฟองอากาศขนาดจิ๋วเพื่อแก้ไขปัญหาปลาน็อคน้ำ
ศุกร์ 17 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                        วันที่ 17 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี (เชียงราย) คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ณ ลานเอนกประสงค์บ้านเมืองกาญจน์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา