โลโก้เว็บไซต์ 2021-09-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2021-09-12

หลักสูตรการจัดการธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะด้านการจัดการอย่างมืออาชีพ” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ชั้นปีสุดท้าย
อาทิตย์ 12 กันยายน 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                   วันที่ 9 กันยายน 2564 หลักสูตรการจัดการธุรกิจได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะด้านการจัดการอย่างมืออาชีพ” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ชั้นปีสุดท้าย เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นนักการจัดการที่ดี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม การเสริมสร้างทักษะทางการจัดการอย่างมืออาชีพก่อนออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ตลอดจนตอบสนองของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) โดย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา