โลโก้เว็บไซต์ 2021-09-06 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2021-09-06

แจ้งผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 กรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
จันทร์ 6 กันยายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

               แจ้งผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 กรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และระบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสถานประกอบการ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2564 และนำหลักฐานการกรอกข้อมูลมายื่นในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มที่ งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 053-723979 ต่อ 1144 ในวันเวลาราชการ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา