โลโก้เว็บไซต์ แจ้งผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 กรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

แจ้งผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 กรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 กันยายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 252 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               แจ้งผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 กรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และระบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสถานประกอบการ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2564 และนำหลักฐานการกรอกข้อมูลมายื่นในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มที่ งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 053-723979 ต่อ 1144 ในวันเวลาราชการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา