โลโก้เว็บไซต์ 2021-08-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2021-08-13

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564
ศุกร์ 13 สิงหาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ตามกรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน >> อ่านต่อ


เช็คผู้ป่วย 3 สี มีอาการอย่างไรบ้าง ?
ศุกร์ 13 สิงหาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เช็คผู้ป่วย 3 สี มีอาการอย่างไรบ้าง สีไหนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล กรมควบคุมโรค แจ้งอาการของผู้ป่วยโควิด-19 มี 3 สี แยกประเภทดังนี้ ผู้ป่วยสีเขียว : เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส มีผื่น ถ่ายเหลว ตาแดง อุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาขึ้นไป ผู้ป่วยสีเหลือง : ไอ/มีน้ำมูก แน่นหน้าอก ปอดอักเสบ เวียนหัว ไอแล้วเหนื่อย ถ่ายเหลว 3 ครั้ง/วัน หรือมากกว่า อาการแทรกซ้อนจากโรคประจำตัว  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมหารือการจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ศุกร์ 13 สิงหาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

                            วันที่ 13 สิงหาคม 2564 งานยุทธศาสตร์และบุคลากร กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมหารือการจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อร่วมศึกษา วิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ตามห่วงโซคุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ตามเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 150 เป้าหมาย เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญ ... >> อ่านต่อ


จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น | Basic Human Subject Protection Course
ศุกร์ 13 สิงหาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น | Basic Human Subject Protection Course NU ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา