โลโก้เว็บไซต์ เช็คผู้ป่วย 3 สี มีอาการอย่างไรบ้าง ?  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เช็คผู้ป่วย 3 สี มีอาการอย่างไรบ้าง ?

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 สิงหาคม 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1206 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เช็คผู้ป่วย 3 สี มีอาการอย่างไรบ้าง สีไหนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

กรมควบคุมโรค แจ้งอาการของผู้ป่วยโควิด-19 มี 3 สี แยกประเภทดังนี้

ผู้ป่วยสีเขียว : เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส มีผื่น ถ่ายเหลว ตาแดง อุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาขึ้นไป

ผู้ป่วยสีเหลือง : ไอ/มีน้ำมูก แน่นหน้าอก ปอดอักเสบ เวียนหัว ไอแล้วเหนื่อย ถ่ายเหลว 3 ครั้ง/วัน หรือมากกว่า อาการแทรกซ้อนจากโรคประจำตัว 

ผู้ป่วยสีแดง : หอบเหนื่อยหนักมาก แน่นหน้าอก หายใจเจ็บ อ่อนเผลีย ตอบสนองช้า ไม่รู้สึกตัว

อย่างไรก็ตาม "ผู้ป่วยสีเขียว" ให้ใช้การรักษาด้วยวิธี Home Isolation หรือ Community Isolation หรือโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่รัฐจัดให้ หากมีอาการมากขึ้นให้พิจารณาส่งต่อสถานพยาบาลรักษา ส่วน "ผู้ป่วยสีเหลือง/สีแดง" ให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล

(ขอบคุณข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข https://ddc.moph.go.th/ )


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา