โลโก้เว็บไซต์ 2021-07-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2021-07-22

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมการประชุมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 3 แห่งในจังหวัดเชียงราย  เพื่อหารือการเตรียมการการจัดบริการวัคซีนให้กับนักศึกษาและบุคลากรทั้ง 3 สถาบัน
พฤหัสบดี 22 กรกฎาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

                        เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 อาจารย์สุจิตตา  หงษ์ทอง อาจาร์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย คุณจิณณ์ณิชา  อินยะพรม เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 3 แห่งในจังหวัดเชียงราย  เพื่อหารือการเตรียมการการจัดบริการวัคซีนให้กับนักศึกษาและบุคลากรทั้ง 3 สถาบัน จำนวน 1,000 ราย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 800 ราย มหาวิทยาลัยเทคโนโ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมสืบสานประเณีอันดีงาม ร่วมถวายเทียนพรรษาวัดโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ
พฤหัสบดี 22 กรกฎาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมสืบสานประเณีอันดีงาม ร่วมถวายเทียนพรรษาวัดโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดโดยรอบมหาวิทยาลัย ซเพื่อเป็นการลดำเนินการตามนโยบายยการป้องกันและลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยฯ จึงได้แบ่งสายในการถวายเทียนไปยังวัดรอบ ๆ มหาวิทยาลัยฯ ดังนี้              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้า... >> อ่านต่อ


คลังความรู้ชุมชน ปิดให้บริการวันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 2564
พฤหัสบดี 22 กรกฎาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  คลังความรู้ชุมชน ปิดให้บริการวันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 แต่ยังสามารถอ่านหนังสือออนไลน์ได้ที่ https://cttc.rmutl.ac.th/page/knowledge-services >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา