โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมสืบสานประเณีอันดีงาม ร่วมถวายเทียนพรรษาวัดโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมสืบสานประเณีอันดีงาม ร่วมถวายเทียนพรรษาวัดโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 กรกฎาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 254 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมสืบสานประเณีอันดีงาม ร่วมถวายเทียนพรรษาวัดโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดโดยรอบมหาวิทยาลัย ซเพื่อเป็นการลดำเนินการตามนโยบายยการป้องกันและลดการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยฯ จึงได้แบ่งสายในการถวายเทียนไปยังวัดรอบ ๆ มหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  และกองการศึกษาเชียงราย ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดแม่คาววัง
             กองบริหารทรัพยากรเชียงราย  ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดไตรมัคคาราม (น้ำลัดสุวรรณา)
             คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดโป่งแดง และ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
             คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดห้วยทรายขาว และ สำนักสงฆ์ภูศิลป์ ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 
             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดทิพย์วารีบรรพต (หลวงพ่อทองทิพย์)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา