โลโก้เว็บไซต์ 2021-07-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2021-07-19

เชิญส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15
จันทร์ 19 กรกฎาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ "จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยอินทัช" โดยในปี 2564 กำหนดหัวข้อการประกวด 2 เรื่อง คือ "กำลังใจสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่" หรือ "การให้ อิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ " การประกวดแบ่งเป็น 4 ระดับ คือประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา โดยจัดการประกวด 2 รอบ คือรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม - 15 ตุลาคม 2564  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา