โลโก้เว็บไซต์ เชิญส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เชิญส่งผลงานศิลปะเข้าประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 กรกฎาคม 2564 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 135 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ "จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยอินทัช" โดยในปี 2564 กำหนดหัวข้อการประกวด 2 เรื่อง คือ "กำลังใจสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่" หรือ "การให้ อิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ " การประกวดแบ่งเป็น 4 ระดับ คือประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา โดยจัดการประกวด 2 รอบ คือรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม - 15 ตุลาคม 2564 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา