โลโก้เว็บไซต์ 2021-07-09 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2021-07-09

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมตอบสนองความต้องการภาคธุรกิจ”
ศุกร์ 9 กรกฎาคม 2564 / ข่าวอบรม/เสวนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมตอบสนองความต้องการภาคธุรกิจ”  ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams แต่ละพื้นที่   ***สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ... >> อ่านต่อ


ทีม U2T ตำบลป่าอ้อดอนชัย มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ บุคลากรทางการแพทย์ ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19
ศุกร์ 9 กรกฎาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          ทีม U2T(1 ตำบล1มหาวิทยาลัย) ตำบลป่าอ้อดอนชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ บุคลากรทางการแพทย์ จาก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 แก่พี่น้องประชาชน ในระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณหอธรรม และ ศาลาธรรม วัดร่องขุ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  >> อ่านต่อ


อาจารย์บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ณ โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย
ศุกร์ 9 กรกฎาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

         วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 อาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid - 19 เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา