โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ณ โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อาจารย์บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ณ โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กรกฎาคม 2564 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 324 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 อาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid - 19 เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา