โลโก้เว็บไซต์ 2021-07-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2021-07-05

ขอแสดงความยินดีกับทีมคณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย U2T ตำบลสันกลาง สามารเข้ารอบ 5 สุดยอดตัวแทนภาคเหนือ เข้าแข่งระดับประเทศต่อ
จันทร์ 5 กรกฎาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

สุดยอด อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้ารอบ 5 ทีม สุดยอดตัวแทนภาคเหนือ ในการแข่งขัน U2T Hackathon ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) เข้าแข่งระดับประเทศต่อ                  อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. รัตนาภรณ์ นรรัตน์ นำทีมงาน U2T ตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย (ทีม Nile Creek Rescue) ตำบลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา