โลโก้เว็บไซต์ 2021-04-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2021-04-28

มทร.ล้านนา เชียงราย Big Cleaning Day ภายในอาคารสำนักงาน ห้องเรียน โรงอาหาร ตลอดจนโรงฝึกงานของนักศึกษาทั่วทั้งมหาวิทยาลัยฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
พุธ 28 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

         วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และนางรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร จัดให้ดำเนินการทำความสะอาดขัด ล้างพื้น เช็ดลูกบิด ราวบันได โต๊ะ ด้วยน้ำฆ่าเชื้อ ภายในอาคารสำนักงาน ห้องเรียน โรงอาหาร ตลอดจนโรงฝึกงานของนักศึกษาทั่วทั้งมหาวิทยาลัยฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา