โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย Big Cleaning Day ภายในอาคารสำนักงาน ห้องเรียน โรงอาหาร ตลอดจนโรงฝึกงานของนักศึกษาทั่วทั้งมหาวิทยาลัยฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย Big Cleaning Day ภายในอาคารสำนักงาน ห้องเรียน โรงอาหาร ตลอดจนโรงฝึกงานของนักศึกษาทั่วทั้งมหาวิทยาลัยฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 เมษายน 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 500 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และนางรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร จัดให้ดำเนินการทำความสะอาดขัด ล้างพื้น เช็ดลูกบิด ราวบันได โต๊ะ ด้วยน้ำฆ่าเชื้อ ภายในอาคารสำนักงาน ห้องเรียน โรงอาหาร ตลอดจนโรงฝึกงานของนักศึกษาทั่วทั้งมหาวิทยาลัยฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ยังได้ออกมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการกำหนดให้มีจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิบุคคลเข้า-ออก, จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ๑๐๐% , จัดให้มีอ่างล่างมือและสบู่ตามจุดเข้า-ออกอาคารและห้องน้ำ และทุกห้องทำงานของบุคลากรต้องมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหน้าห้องทำงานทุกห้อง, ลดจำนวนบุคลากรในการทำงานโดยการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นแบบ Work from Home  เพื่อลดความแออัดและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการทำงานมากขึ้นอีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา