โลโก้เว็บไซต์ 2021-04-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2021-04-22

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ (COVID-19) ตำบลทรายขาว
พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                  วันที่ ๒๒ เมษายน  ๒๕๖๔ นางจิณณ์ณิชา  อินยะพรม เจ้าหน้าที่หน่วยสวัสดิการนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ (COVID-19) ตำบลทรายขาว เพื่อหารือแนวทางการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งในปัจจุบันเป็นการระบาดระลอกที่ ๓ และมีแนวโน้มที่จะมีความรุ่นแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม
พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                 วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม เพื่อติตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ซึ่งให้คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการแต่ละด้านรายงานผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา โดยมีนายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา