โลโก้เว็บไซต์ 2021-03-29 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2021-03-29

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จันทร์ 29 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                วันที่ 29 มีนาคม 2564 งานยุทธศาสตร์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยนำหลักเกณฑ์กระทรวงการคลั่งว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 มาบูรณาการภายใต้หลักเกณฑ์ที่เชื่มโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีคุณรัญชนา  นำอิน  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานการป... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำร่างแผนแม่บทพัฒนาขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ
จันทร์ 29 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                 วันที่ 29 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการจัดทำร่างแผนแม่บทพัฒนาขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมโรงแรมเอ็มบูทีครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกราบสักการะหลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฒิโท
จันทร์ 29 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                     วันที่ 29 มีนาคม 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ร่วมกราบสักการะหลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฒิโท พระภิกษุอายุ 72 ปี ที่เดินทางจาก จากสำนักสงฆ์ชั่วคราว อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม มายังอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และกำลังเดินทางกลับจ.นครพนม เพื่อจาริกธรรม (การเดินทางไปเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา) โดยไม่รับปัจจัยและอาหาร สร้างความปิติและศรัทธาแก่ประชาชนทั่วไ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา