โลโก้เว็บไซต์ 2020-08-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2020-08-26

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก
พุธ 26 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              วันที่ 26 สิงหาคม 2563 อาจารย์อนิรุจ  สงค์ธนาพิทักษ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์อรสา  ธรรมสรางกูร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้าเชียงราย >> อ่านต่อ


กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวประจำปี 2563
พุธ 26 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวประจำปี 2563 เพื่อเข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณในการประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2563 ผู้สนใจและหน่วยงานที่สนใจสมัครอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา