โลโก้เว็บไซต์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 สิงหาคม 2563 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 172 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวประจำปี 2563 เพื่อเข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณในการประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2563

ผู้สนใจและหน่วยงานที่สนใจสมัครอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว http://www.dwf.go.th/Content/View/10835/1 (รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 สิงหาคม 2563)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา