โลโก้เว็บไซต์ 2020-08-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2020-08-21


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมถอดบทเรียนและตรวจเยี่ยมสถานประกอบการโครงการ Pre-Talent Mobility
ศุกร์ 21 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

                 งานบริการวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมถอดบทเรียนและตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Pre-talent Mobility ในระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์อุเทน คำน่าน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และคณะ เข้ารับฟังการถอดทอดบทเรียนจากงานวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาระบบเครื่องมือวัดและควบคุมคุณภาพของน้ำในบ่อปลานิลผ่านระบบสมาร์ทโฟน โดยหัวหน้า... >> อ่านต่อ


ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย และร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดคุณธรรม
ศุกร์ 21 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตาราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา  เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย และร่วมลงนามความร่วมมือการประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดคุณธรรม กับหน่วยงานเครือข่ายในจังหวัดเชียงราย  โดยมีนายปจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานลงนาม ณ อาคารเจียง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา