โลโก้เว็บไซต์ 2020-04-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2020-04-03

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมหารือพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมอุโมงค์ค่าเชื้อ COVID-19 กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค คอนสตรัคชั่นเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์
ศุกร์ 3 เมษายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

              วันที่ 3 เมษายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย   จีนะวงษ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมหารือกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค คอนสตรัคชั่นเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์  เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมอุโมงค์พ่นฆ่าเชื้อ COVID -19 ให้เกิดความสมบูรณ์แบบในการใช้งานมากยิ่งขึ้น ณ อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ตามแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2562
ศุกร์ 3 เมษายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนสารสนเทศ (สวส.) ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ตามแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2562 (ฉบับที่ 2) รายละเอียดดังนี้ >> อ่านต่อ


ประกาศ กสศ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ รุ่นที่ 1
ศุกร์ 3 เมษายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา ข่าวทุน/วิจัย

  ประกาศ กสศ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ รุ่นที่ 1 รายละเอียพเพิ่มเติมคลิก https://www.eef.or.th/notice/020420/ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา